Úvod Inspirace pro vás Jak vybrat BDSM pomůcky

Jak vybrat BDSM pomůcky

I když by to mnozí lidé nepřiznali, je mezi námi mnoho takových, které láká BDSM. Jedná se o celou širokou škálu sexuálních praktik, které jsou založené na vzájemné domluvě. Jeden partner je přitom nadřazen druhému. Můžeme sem zařadit zejména praktiky jako sadismus, masochismus a různé druhy fetišismu

Základem BDSM praktik je absolutní poslušnost a oddanost vůči dominantní osobě. Naproti tomu dominantní osoba zaručuje submisivní, že se bude chovat dle předem dohodnutých pravidel.

Potřebujete pomoci s výběrem BDSM pomůcky? Neváhejte nás kontaktovat!

Zkratky, se kterými se můžete u těchto praktik setkat:

  • B&D – bondage a disciplína ( bondage je poddanství, poddajnost, svazování, výchova)
  • D&S – dominance a submisivita
  • S&M – sadismus a masochismus

Sadismus a masochismus

Jedná se o jednu z nejrozšířenějších praktik v rámci BDSM. Sadismus a masochismus je úmyslné vyvolávání bolesti, které se přetransformuje do erotického vzrušení. Sadista však nikdy nesmí překročit domluvenou hranici masochismu, která je předem domluvena. Výjimku mohou tvořit pouze tresty, které v tu chvíli nemají za cíl uspokojit, ale pouze potrestat nesplnění úkolu.

Při sexuálním vzrušení je tělo zaplaveno adrenalinem a endorfiny, které způsobují to, že jedinci nevnímají bolest jako něco špatného, ale jako prostředek pro uspokojení erotické touhy. Proto při sexu často nevnímáme různé kousance, škrábance a podobně. Základem je vždy na začátku dohodnout jasná pravidla a ta striktně dodržovat. 

Tvrdší praktiky ve vás mohou probudit doposud neznámé touhy. Je však třeba dodržovat pravidla a používat správné BDSM pomůcky, které budou vyhovovat oběma stranám.

Dominance a submisivita

Některé lidi nevzrušují pouze fyzické nebo psychické podněty, ale také představa nadřazenosti a podřízenosti. Tato představa se promítá i do běžného života, nemusí být tudíž spojena pouze se sexem. Jako u všech BDSM praktik, i zde platí domluva předem, co vše se smí. Submsiva musí mít po vyslovení hesla vždy možnost přestat s provozováním praktik. Díky tomu je zaručeno, že nadřízený nemůže zajít za danou hranici

Komerční propagace většinou staví do pozice dominantní osoby muže a ženu představuje jako submisivní. Na to však není nikde žádné pravidlo a záleží pouze na domluvě obou stran. Častý je také tak zvaný Switch, kdy si pár během aktu prohazuje své role.

Správné pomůcky praktiky okoření

Ke všem těmto praktikám patří nejrůznější erotické pomůcky, jako jsou bičíky, důtky, obojky, plácačky, pouta, pásy cudnosti nebo řetězy. Velice časté, ne však pravidelné, je hraní rolí. To D&S praktiky okoření a pozvedne jejich úroveň. Vždy se však řiďte tím, co je vám příjemné a kam jste schopni zajít. 

Ke všem uvedeným praktikám u nás naleznete spoustu erotických pomůcek. Článek se nevěnuje pomůckám, jako spíše praktikám, protože je vždy důležité brát v potaz individualitu jedince a jeho potřeby. Vždy doporučujeme striktně se dohodnout na pravidlech a praktikách. Poté si teprve oba užij to, co očekávají. 

Potřebujete pomoc s výběrem BDSM pomůcek? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.